Aquí veurem com utilitzar blynk amb un Arduino UNO més un ESP-01 (amb el firmware de comandaments AT) com wifi shield. Per això necessitem un USB-UART TTL ESP-01 adaptador.

El primer que cal és instal·lar aquest firmware a l'ESP-01, amb l'ajuda d'un adaptador USB:

Amb l'eina esptool amb aquest comandament esptool.py --port /dev/ttyUSB1 write_flash 0x00000 AiThinker_ESP8266_DIO_8M_8M_20160615_V1.5.4.bin.

Per defecte el firmware funciona a 115200 bauds. Ens assegurem que fen AT+GMR surt aquest missatge:

AT version:1.1.0.0(May 11 2016 18:09:56) 
SDK version:1.5.4(baaeaebb) 
Ai-Thinker Technology Co. Ltd. 
Jun 13 2016 11:29:20 

Abans de connectar-lo amb l'arduino hem de baixar la velocitat a 9600 AT+UART_DEF=9600,8,1,0,0