Arduino IDE

El primer que cal fer és instal·lar l'Arduino IDE 1.8.3. Podem baixar una versió portable de Windows d'aquest enllaç de WeTransfer arduino-1.8.3.zip o bé la versió portable de linux 64 bits arduino-1.8.3-linux64.zip o bé baixem l'instal·lador pel nostre sistema operatiu de la següent pàgina.

Aquí tenim les guies d'instal·lació:

Ara per si de cas instal·lem els drivers USB CH341 driver i els CP210x USB to UART Bridge.

En linux per donar permís d'accés al port sèria hem d'incloure el nostre usuari al grup dialout: sudo usermod -a -G dialout elVostreUsuari

Obrim l'IDE i a File/Preferences afegim http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json al gestor addicional de targes.

undefined

El següent pas és instal·lar suport per les plaques ESP8266 mitjançant el gestor de targes: Tools/Board/Board manager i al cercador posem esp8266

undefined

Ara ja tenim el bàsic per començar. Provem el programa holaMon.ino en la IOT-eth per verificar que l'entorn funciona perfectament.

//holaMon.ino
//la funcio setup configura l'Arduino
void setup()
{
pinMode(3, OUTPUT);//configurem el pin 3 com sortida
}

// la funcio loop s'executa una i altre vegada.....
void loop()
{
digitalWrite(3, HIGH); // encenem la sortida Q3
delay(1000); // esperem 1 segon
digitalWrite(3, LOW); // apaguem la sortida Q3
delay(1000); // esperem un segon
}

Si el led intermita a un segon vol dir que tot va bé!! Continuem provant o bé ens podem entretenir en instal·lar algunes de les llibreries que podríem necessitar més endavant. Per instal·lar una llibreria hi ha diferents mètodes explicats aquí. Quan instal·lem una llibreria a mà en Windows, habitualment cal fer-ho a la carpeta My Documents\Arduino\libraries\ o bé a la carpeta libraries on tenim instal·lat l'Arduino IDE. A ma, instal·larem:

Pel gestor de llibreries: UIPEthernet, Adafruit Unified Sensor, DHT Sensor library, pubSubClient, ThingSpeak, Dallas Temperature, OneWire, FastLed, ArduinoJson. Fem Sketch/Include library/Manage Libraries per cercar-les.

undefined

I ara ja podem seguir amb instal·lant l'aplicació Blynk.