Arduino IDE

El primer que cal fer és instal·lar l'Arduino IDE 1.8.7. Baixem l'instal·lador pel nostre sistema operatiu de la següent pàgina.

Aquí tenim les guies d'instal·lació:

Ara per si de cas instal·lem els drivers USB CH341 driver i els CP210x USB to UART Bridge.

En linux cal donar permís d'accés al port sèrie, aleshores hem d'incloure el nostre usuari al grup dialout: sudo usermod -a -G dialout elVostreUsuari

Obrim l'IDE i a File/Preferences afegim http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json al gestor addicional de targes.

undefined

El següent pas és instal·lar suport per les plaques ESP8266 mitjançant el gestor de targes: Tools/Board/Board manager i al cercador posem esp8266

undefined

Ara ja tenim el bàsic per començar. Provem el programa holaMon.ino en una placa ESP8266 per verificar que l'entorn funciona perfectament.

Si el led intermita a un segon vol dir que tot va bé!! Continuem provant o bé ens podem entretenir en instal·lar algunes de les llibreries que podríem necessitar més endavant. Per instal·lar una llibreria hi ha diferents mètodes explicats aquí. Quan instal·lem una llibreria a mà en Windows, habitualment cal fer-ho a la carpeta My Documents\Arduino\libraries\ o bé a la carpeta libraries on tenim instal·lat l'Arduino IDE.

  • EXERCICI 1 Realitza un programa per intermitar cada 1" les GPIO13 i GPIO15 de forma alternativa: (1-0) --> 1" --> (0-1) --> 1" --> tornem-hi!
  • EXERCICI 2 Realitza un programa per intermitar les GPIO0 i GPIO2 alhora cada 100 ms.
  • EXERCICI 3 Realitza un programa per activar la GPIO13 si pulsem el pulsador de la GPIO5.

Publica els exercicis com un gist. Per això primer crea't un compte a GitHub. Després segueix aquestes instruccions i a continuació publica els exercicis com a gists.

Ara a ma instal·larem:

Pel gestor de llibreries: Adafruit Unified Sensor, DHT Sensor library, pubSubClient, ThingSpeak, Dallas Temperature, OneWire. Fem Sketch/Include library/Manage Libraries per cercar-les.

undefined

I ara ja podem seguir instal·lant l'aplicació Blynk.