Blynk app

El següent pas és instal·lar l'app Blynk (per Android o iPhone) que ens permetrà comandar el hardware mitjançant el mòbil.

Com funciona blynk?, segons la seva web:

Blynk ha estat dissenyat per la IoT. Es pot controlar el hardware de forma remota, pot mostrar les dades de sensors, pot emmagatzemar dades, visualitzar i fer moltes altres coses interessants.

Hi ha tres components principals a la plataforma:

Blynk App - permet crear interfícies atractives utilitzant diversos widgets.

Servidor Blynk - responsable de les comunicacions entre el smartphone i el hardware. Podeu utilitzar el Cloud de Blynk o executar el server Blynk a nivell local. És de codi obert, podria gestionar fàcilment milers de dispositius i fins i tot pot ser executat en una Raspberry Pi.

Biblioteques Blynk - per a totes les plataformes de software més populars - permeten la comunicació amb el servidor i processar tots les ordres entrants i sortints.

undefined

Aquest vídeos ens mostren com és de fàcil blynk!!

Ara aquests vídeos ens mostra com instal·lar blynk i crear el primer projecte:

Si us estimeu més una descripció escrita aquí la teniu!

1. Creem un compte de Blynk

Després de descarregar l'App Blynk , s'haurà de crear un compte nou de Blynk. Es recomana utilitzar una adreça de correu electrònic real perquè simplificarà molt les coses més endavant.

undefined

2. Crear un nou projecte

Una vegada que hagueu accedit al vostre compte , comencem per crear un nou projecte. Li donem un nom.

undefined

3. Triar el hardware

Seleccioneu l'Arduino UNO

undefined

4. Token d'autenticació

Auth Token és un identificador únic que es necessita per connectar el hardware al mòbil. Cada projecte nou tindrà el seu propi.

NOTA : No compartir-lo mai!!.

El més fàcil és enviar-lo mitjançant correu electrònic. Premeu el botó de correu electrònic i el token serà enviat a l'adreça de correu electrònic que vau utilitzar per registrar-vos.

A continuació , premeu el botó " Crear ".

undefined

5. Afegir un widget

El canvas del projecte està buit, anem a afegir un botó per controlar un LED.

Toqueu en qualsevol lloc del fons per obrir el quadre de widgets. Tots els widgets disponibles es troben aquí. Ara agafa un botó.

Widget Box

undefined

undefined

Drag-n-drop - Premeu el widget per arrossegar-lo a la nova posició.

Configuració de widgets - Cada widget té els seus propis ajustaments. Toqueu al seu damunt per arribar-hi.

undefined

El paràmetre més important per establir és PIN . La llista reflecteix pins físics definits del hardware. Si el LED està connectat al Pin 13, a continuació seleccioneu D13 ( D - sigles de Digital ). Atenció, la figura indica D8 però cal triar D13.

6. Executeu el projecte

En acabar amb els ajustos - premeu el botó PLAY . Això canviarà a mode run de manera què es pot interactuar amb el hardware. Premeu STOP per tornar al mode d'edició.

undefined

Ara ja tenim l'App preparada.

El següent pas és programar la nodeMCU amb el següent sketch que ens permeti que tot el sistema funcioni perfectament.

Ara afegirem una intermitència al Led bult-in, que està a la GPIO16 i així tindrem una indicació de que la placa està viva. Modifica l'sketch perquè quedi com el següent.

Ara anem a IoT-nodeMCU (I).