blynk RESTful API

Aquí veurem com actuar sobre el hardware via l'API de blynk. Imaginem que tenim una nodeMCU programats amb un projecte de blynk amb el token 11112222333344445555 en un servidor al núbol com el vps249990.ovh.net. En aquest enllaç trobareu molta més informació.

Escriure un valor via GET

Utilitzem la GPIO15 de la nodeMCU com sortida.

  • Per fer ON/OFF:
  • http://vps249990.ovh.net:8080/11112222333344445555/update/D15?value=1

http://vps249990.ovh.net:8080/11112222333344445555/update/D15?value=0

  • Amb CURL:

curl --include 'http://vps249990.ovh.net:8080/11112222333344445555/update/D15?value=1'

curl --include 'http://vps249990.ovh.net:8080/11112222333344445555/update/D15?value=0'

LLegir un valor via GET

Ara volem saber l'estat del GPIO15.

  • Podem llegir el estat del pin amb la següent API mitjançant el navegador:

http://vps249990.ovh.net:8080/11112222333344445555/get/D15

  • Amb CURL:

curl --include 'http://vps249990.ovh.net:8080/11112222333344445555/get/D15'

Saber si el hardware o l'app estan connectades

  • Pel hardware:

http://vps249990.ovh.net:8080/11112222333344445555/isHardwareConnected

curl --include 'http://vps249990.ovh.net:8080/11112222333344445555/isHardwareConnected'

  • Per l'app:

http://vps249990.ovh.net:8080/11112222333344445555/isAppConnected

curl --include http://vps249990.ovh.net:8080/11112222333344445555/isAppConnected'