blynk RESTful API

Aquí veurem com actuar sobre el hardware via l'API de blynk. Imaginem que tenim un Arduino o nodeMCU programats amb un projecte de blynk amb el token 11112222333344445555 en un servidor local amb IP 192.168.1.23 o bé en un servidor al núbol com el vps249990.ovh.net. En aquest enllaç trobareu molta més informació.

Escriure un valor via GET

Utilitzem la D3 d'un Arduino o la GPIO15 de la nodeMCU com sortida.

http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/update/D15?value=1

http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/update/D15?value=0

http://vps249990.ovh.net:8080/11112222333344445555/update/D15?value=1

http://vps249990.ovh.net:8080/11112222333344445555/update/D15?value=0

curl --include 'http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/update/D15?value=1'

curl --include 'http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/update/D15?value=0'

LLegir un valor via GET

Ara volem saber l'estat del GPIO15.

http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/get/D15

curl --include 'http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/get/D15'

Saber si el hardware o l'app estan connectades

http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/isHardwareConnected

curl --include 'http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/isHardwareConnected'

http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/isAppConnected

curl --include 'http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/isAppConnected'