Node-Red

En aquesta pràctica veurem com instal·lar Node-RED al nostre servidor. El següent vídeo ens fa una introducció a què és node-red.

Instal·lació en Windows

 1. Necessitem instal·lar primer node.js, la versió Long Term Support (LTS).
 2. Obrim el Símbolo del sistema (Inicio, cmd).
 3. Introduïm el següent comandament
  C:\>npm install -g --unsafe-perm node-red
 4. Ara posem en marxa node-red
  C:\>node-red
 5. Si tot va bé veurem quelcom com això
  23 May 10:31:54 - [info]
  Welcome to Node-RED
  23 May 10:31:54 - [info] Node-RED version: v0.16.2
  23 May 10:31:54 - [info] Node.js version: v6.10.3
  23 May 10:31:54 - [info] Windows_NT 10.0.14393 ia32 LE
  23 May 10:31:56 - [info] Loading palette nodes
  23 May 10:31:57 - [warn] ------------------------------------------------------
  23 May 10:31:57 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
  23 May 10:31:57 - [warn] [tail] Not currently supported on Windows.
  23 May 10:31:57 - [warn] ------------------------------------------------------
  23 May 10:31:57 - [info] Settings file : \Users\profe\.node-red\settings.js
  23 May 10:31:57 - [info] User directory : \Users\profe\.node-red
  23 May 10:31:57 - [info] Flows file   : \Users\profe\.node-red\flows_DESKTOP-B2UKUIN.json
  23 May 10:31:57 - [info] Creating new flow file
  23 May 10:31:57 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
  23 May 10:31:57 - [info] Starting flows
  23 May 10:31:57 - [info] Started flows
 6. Obrim amb el navegador la plana http://localhost:1880 i ja podem actuar sobre node-red.

 7. Per aturar node-red fem Ctrl + C.

 8. Per actualitzar
  npm cache clean
  npm -g update
 9. Possible error del path de variables solucionat aquí.

Instal·lació en Ubuntu

 1. Necessitem instal·lar primer node.js, la versió Long Term Support (LTS) 6.x. Al terminal fem
  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
  sudo apt-get install -y nodejs
 2. Ara per introduïm el següent comandament
  sudo npm install -g --unsafe-perm node-red
 3. Ara posem en marxa node-red
  node-red
 4. Obrim amb el navegador la plana http://localhost:1880 i ja podem actuar sobre node-red.
 5. Per aturar-lo fem Ctrl + C
 6. Per actualitzar
  sudo npm cache clean
  sudo npm -g update

  Instal·lació de nodes adicionals

Opcional de moment, afegirem nous nodes:

node-red-contrib-blynk-websockets
node-red-contrib-telegrambot
node-red-contrib-telegrambot-plus
node-red-contrib-bigtimer 
node-red-contrib-s7
node-red-contrib-thingspeak
node-red-contrib-thingspeak42
node-red-node-dweetio
node-red-contrib-ui