IoT-nodeMCU(II)

En aquesta pràctica crearem una app una mica més friki. Les característiques principals son:

  • Les sortides seran controlades pels interruptors de l'app.
  • En polsar I4 rebrem una notificació per email.
  • En polsar I5 rebrem una notificació per blynk.
  • Visualitzarem el valor de l'entrada analògica A0 i de l'upTime en una pantalla LCD.
  • Mitjançant un Terminal podrem enviar els comandaments q13tog o q15tog que commuten Q13 o Q15.
  • Si la connexió amb internet es perd, l'Arduino intenta recuperar la connexió cada 30 segons.
  • L'estat de les entrades i sortides es comprova cada 0,3 segons i s'actualitzen els widgets corresponents.
  • L'escaneig cada 0,3 segons evita els rebots dels polsadors.

L'app podria ser aquesta:

L'sketch és aquest:

I ara seguim amb la IoT-nodeMCU(III).