OTA Over The Air

  • En Windows instal·lem Python 2.7. Cal parar atenció en activar aquesta opcio de l'instal·lador que afegeix python a la Path:

  • En linux python sol estar instal·lat de sèrie.
  • Carreguem aquest sketch pel port usb:

Un cop carregat fem un reset i mirem pel Monitor Sèrie la IP que ens ha assignat el router. Ara desconnectem la nodeMCU de l'ordinador i l'alimentem des d'una altra font. Un cop en marxa a l'Arduino IDE apareixerà un nou port amb el nom ElMeu-nodeMCU-00 i la IP donada. Ara ja podem pujar l'sketch Over The Air.

Aquest exemple és com l'anterior però amb IP fixa.

Ara crearem una aplicació per blynk que pugui ser programada per OTA. Com podem donar un nom diferent a cada nodeMCU no ens cal assignar una IP fixa per distingir-la de les altres unitats a l'IDE i deixarem que el router ens la doni per DHCP.

L'sketch podria ser aquest: