LOGO! - Arduino (II)

Aquesta pràctica utilitzarem la nodeMCU com entrades remotes del Logo!, per prendre mesura de la temperatura, del nivell de llum i a més a més de les quatre entrades digitals.

Les dades analògiques més l'upTime també les enviarem a la plataforma del núvol thingSpeak per tal de visualitzar-les en gràfiques. Primer ens haurem de crear un compte. Després crearem un nou canal segons aquest tutorial. En aquest altre podem veure com instal·lar la llibreria per Arduino.

Aquí tenim un exemple de visualització.

Programem el Logo! amb aquest programa IoT-logo-02.zip.

L'sketch és aquest: