blynk RESTful API

Aquí veurem com actuar sobre el hardware via l'API de blynk. Imaginem que tenim un Arduino programat amb un projecte de blynk amb el token 11112222333344445555 en un servidor local amb IP 192.168.1.23 o bé en un servidor al núbol com el vps249990.ovh.net. En aquest enllaç trobareu molta més informació.

Escriure un valor via GET

Utilitzem la D3 (Q3) d'un Arduino com sortida.

  • Podem activar o desactivar directament un pin amb la següent API mitjançant el navegador:

http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/update/D3?value=1

http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/update/D3?value=0

  • Si el servidor fos el del núbol:

http://vps249990.ovh.net:8080/11112222333344445555/update/D3?value=1

http://vps249990.ovh.net:8080/11112222333344445555/update/D3?value=0

  • Amb CURL:

curl --include 'http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/update/D3?value=1'

curl --include 'http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/update/D3?value=0'

LLegir un valor via GET

Ara volem saber l'estat del .

  • Podem llegir el estat del pin amb la següent API mitjançant el navegador:

http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/get/D3

  • Amb CURL:

curl --include 'http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/get/D3'

Saber si el hardware o l'app estan connectades

  • Pel hardware:

http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/isHardwareConnected

curl --include 'http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/isHardwareConnected'

  • Per l'app:

http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/isAppConnected

curl --include 'http://192.168.1.23:8080/11112222333344445555/isAppConnected'