IoT-ethernet(I)

Començarem creant l'app més senzilla possible. Primer carreguem amb l'IDE d'Arduino el següent scketch, però ATENCIÓ!! cal tenir en compte que és necessari assignar una adreça MAC única al nostre Arduino, diferent de qualsevol altre Arduino de la nostra LAN. També hem de parar atenció a introduir el token del projecte, així com descomentar a l'sketch les línies de programa segons l'ethernet shield utilitzada, la WIZNET 5100 o la ENC28J60. La infraestrucutra necesària és la següent:

El connexionat podria ser així:

L'sketch és aquest:

Connectem l'Arduino a l'ordinador i li pujem l'sketch. Obrim el Serial Monitor per veure com evoluciona la connexió a Internet i comprovar si funciona!! Obrim l'App Blynk creada anteriorment amb un botó tipus polsador assignat al pin3 com la següent:

Afegim tres polsadors o interruptors per controlar Q7, Qa3 i Q9. Canviem els colors de cadascun dels botons per fer-ho més bonic. Si no te'n surts, pots escanejar aquest codi per obtenir un exemple semblant:

Ara verifica que les sortides responen a les polsacions de l'app.

Un cop creada la teva pròpia interfície comparteix-la amb el professor via codi QR.

Activitat d'ampliació 1

De l'app deixem els polsadors de Q7 i QA3. Afegirem un Value Display per veure el valor de l'entrada analògica A0 (0-5V 0-1023), controlarem la sortida Q9 mitjançant un slider aprofitant-nos què és una sortida pwm i crearem una accion repetitiva no blocant en el programa d'Arduino i així Q3 intermitarà automàticament per indicar-nos que hi ha vida. L'app podria se aquesta:

L'sketch és aquest:

Ara ja podem passar a IoT-eth(II).