IoT-ethernet(III)

Aquesta pràctica tan sols es pot realitzar amb l'ethernet shield WIZNET 5100

  1. Afegirem la mesura de temperatura. Connectarem un sensor de temperatura LM35 a l'entrada analògica A4 (també marcada com SDA a la placa). Aquest sensor transforma la temperatura en un valor analògic de 10 mV/ºC que és convertit a digital per l'Arduino i enviat a l'app que el visualitza en una Gauge.

  1. També connectarem a l'entrada A0 una LDR per mesurar el nivell de llum de l'entorn. Com l'entrada analògica A0 ja té connectada una resistència variable de 10k, cal que aquesta estigui en la posició intermèdia i tindrem una situació com aquesta:

  1. Utilitzarem leds intel·ligents WS2812b, també coneguts com a Neopixels, nom comercial que els hi ha posat el fabricant Adafruit, connectats a Q5. Aquests leds disposen d'un xip integrat cadascun i són direccionables individualment. Per controlar-los podem fer servir la llibreria Adafruit Neopixel o la FastLed. En aquesta pràctica farem servir la primera.

  1. Connectarem un servo de ràdio control SG90 a la sortida Q6.

Son molt fàcils de connectar i controlar amb la llibreria Servo que està incorporada "de sèrie" a l'Arduino IDE.

  1. Creem una app semblant a aquesta:

Ara introduïm aquest sketch:

Comprova el funcionament i ensenya'l al professor. Seguim amb IoT-eth(IV)