IoT-ethernet(IV)

Si volem mesurar temperatura amb més precisió, ho hem de fer amb sensors digitals com el DS18B20, el DHT22 o el DHT11 entre altres. En aquesta pràctica els utilitzarem els tres.

Connectarem el sensor DS18B20 al pin Q6, el DHT22 al pin Q4 i la LDR a A0. El pin 4 de l'arduino és utilitzat pel lector de SD de l'ethernet shield. Nosaltres no farem sevir la SD i en principi aquest pin queda lliure per utilitzar-lo. Dels dos sensors, el DHT22 funciona correctament en aquest pin però el DS18B20 no. Per tant, mai connectar-lo al pin 4 en presència de l'ethernet shield.

A més a més provarem un led WS2812B individual al pin Q5 amb la llibreria FastLed.

Amb tot això crearem una app com aquesta:

L'sketch és el següent:

Ara configura el widget Timer per encendre i apagar la sortida Q3 a determinades hores.

Seguim amb IoT-nodeMCU(I).