Continguts del Mòdul:

  • Repàs de Corrent Continu. (2-3 setmanes)
  • Circuits de corrent altern. (15-16 setmanes)
  • Màquines de corrent altern. (11-12 setmanes)
  • Circuits electrònics. (3-5 setmanes)

Recursos:

Electrònica Digital: