Institut Tec. Rambla Prim - Curs 2018-19

INTERNET OF THINGS

INTERNET OF THINGS

Introducció

1. Introducció a IoT. Prezi de presentació.

2. Possibles escenaris.

undefined

3. Primeres passes.

undefined

4. Exercici 1 amb nodeMCU.

5. Exercici 2 amb nodeMCU.

6. Exercici 3 amb nodeMCU.

7. Exercici d'aplicació: Crea un sketch i una app, aprofitant tot el fet en els exercicis anteriors per aplicar-ho a la següent situació.

undefined

 

Node-red

1. Instal·la node.js al teu ordinador: 32 bits, 64 bits.

Verifiquem que la versió és l'adequada. Obrim una finestra del Símbolo del sistema (cmd) i fem 

node --version && npm --version 

La resposta serà la versió de node.js (v8.X.x).

2. Instal·la node-red:

  • Obre en una finestra el Símbolo del sistema.
  • Aleshores escriu:
   npm install -g --unsafe-perm node-red
  • Un cop instal·lat, posem en marxa node-red:
   node-red
  • Per accedir a node-red amb el navegador apuntem a la IP del nostre ordinador http://localhost:1880
  • Ara aprofitarem i instal·larem nou nodes addicionals mitjançant Manage palette.

node-red-contrib-telegrambot
node-red-contrib-bigtimer
node-red-node-dweetio
node-red-contrib-thingspeak

Ara aprendrem a utilitzar node-red.

7. Entreu a http://localhost:1880 i a la pestanya per defecte la reanomeneu amb Flows-Rename.

8. Familiaritzeu-vos amb l'entorn fent un flow senzill com aquest:

undefined

9. Feu deploy perquè comenci a funcionar i comprova el seu funcionament,

10. Ara afegeix el següent:

undefined

11. Configura el node de sortida http request amb Method GET, i URL http://vps249990.ovh.net:8080/elTeuToken/update/D15?value=1. Això permet activar la sortida Q15 de la nodeMCU.

Afegim un altre flow per apagar la sortida Q15. Hauria de quedar així:

undefined

Comprova el funcionament.

12. Els flows es poden importar i exportar. Per fer-ho segueix les instruccions del professor.

 

Node-red (2a part)

1. Amb node-red automatitza l'encesa i apagada de Q15 de dilluns a divendres de 8:00 a 20:00 hores.

2. Ara amb node-red anem a realitzar una intermitència sobre la sortida Q13. Importeu el següent flow:

undefined

[{"id":"fb8dc893.9433e8","type":"function","z":"806f8919.cc60d8","name":"headers","func":" msg.headers = \n {\n \"Content-type\" : \"application/json\" \n };\n //msg.payload=\"[ \\\"0\\\"]\"\n return msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":512.3889007568359,"y":660.1666564941406,"wires":[["d01778bc.8f79b"]]},{"id":"d6de566d.0a5a2","type":"trigger","z":"806f8919.cc60d8","op1":"[ \"0\"]","op2":"[ \"1\"]","op1type":"str","op2type":"str","duration":"5","extend":false,"units":"s","reset":"","name":"","x":348.05552673339844,"y":660.0555114746094,"wires":[["fb8dc893.9433e8"]]},{"id":"5df5ff58.683dc","type":"inject","z":"806f8919.cc60d8","name":"DISPARA","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"10","crontab":"","once":false,"x":191.1666717529297,"y":660.8332824707031,"wires":[["d6de566d.0a5a2"]]},{"id":"d01778bc.8f79b","type":"http request","z":"806f8919.cc60d8","name":"ON-OFF Q13","method":"PUT","ret":"txt","url":"http://vps249990.ovh.net:8080/elTeuToken/pin/D13","tls":"","x":696.9999847412109,"y":659.9999694824219,"wires":[[]]},{"id":"26074b82.dafb24","type":"comment","z":"806f8919.cc60d8","name":"INTERMITÈNCIA Q13","info":"","x":193.1666717529297,"y":616.1666564941406,"wires":[]}]

3. Instal·lat l'app Telegram al mòbil (android o iphone), a l'ordinador, al chrome, o al firefox.

4. Analitza els avantatges d'aquesta aplicació respecte whatsapp, i creat un bot que més endavant et permetrà controlar el teu sistema domòtic. Tutorial.

 

Home